Καλύτερες τιμές - εγγύηση - ποιότητα

Οι καλύτερες μάρκες

Πολιτική επιστροφών

Πολιτική Επιστροφών, Υπαναχώρησης, Ακύρωσης και Ελαττωματικών Προϊόντων

Ως εταιρεία ορίζεται η ΠΡΙΝΤΖΙΟΣ Ε.Π.Ε., νόμιμη εκπρόσωπος της επιχείρησης η οποία διαχείριζεται την παρούσα ιστοσελίδα (στο εξής ΕΤΑΙΡΕΙΑ).

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ στηρίζοντας το Ηλεκτρονικό Εμπόριο σας δίνει τη δυνατότητα,
μέσω της πληρότητας των περιγραφών των οποίων αναρτά στις σελίδες της, να
απολαμβάνετε το προνόμιο της άμεσης επαφής με τα προϊόντα που διαθέτει
από την οθόνη του υπολογιστή σας γρήγορα και εύκολα. Θέλοντας να
αναδείξουμε τα οφέλη της χρήσης του διαδικτύου στις καθημερινές μας αγορές
κατωτέρω παραθέτουμε τους όρους και προϋποθέσεις επιστροφής
ελαττωματικών ή μη προϊόντων.

Η Επιστροφή των προϊόντων θα πρέπει να γίνεται το αργότερο εντός 14
ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής τους από τον πελάτη και να
συνοδεύεται από όλα τα αρχικά έγγραφα (απόδειξη λιανικής πώλησης,
τιμολόγιο, τιμολόγιο – δελτίο αποστολής κτλ). Ο πελάτης έχει το δικαίωμα να
επιστρέψει το προϊόν είτε επειδή υπάρχει κάποιο πρόβλημα στο προϊόν αυτό
καθ’ αυτό, είτε επειδή άλλαξε γνώμη, είτε επειδή υπήρχε πρόβλημα στην
διαδικασία παραγγελίας / φόρτωσης / αποστολής.
Τα προϊόντα που επιστρέφονται οφείλουν να είναι σε άριστη κατάσταση, στην
αρχική τους συσκευασία και μαζί με όλα τα μέρη και εξαρτήματα που τα
συνοδεύουν και να μην έχουν χρησιμοποιηθεί.

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται διαφορετικά από τα
πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή λείπει ιδιότητας η οποία έχει
προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ο πελάτης
επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην
περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία καθώς και
τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ αρκεί να
τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το είδος φέρει κατασκευαστικό ελάττωμα,
εφόσον αυτό βεβαιωθεί από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο που παρέχει
την εγγύηση καλής λειτουργίας ή σε περίπτωση που η ίδια η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει
απευθείας την εγγύηση καλής λειτουργίας ισχύουν τα ακόλουθα:

Η επιστροφή των προϊόντων, τα οποία θεωρούνται ελαττωματικά κατά την
παράδοση (DOA) θα γίνεται αποδεκτή κατόπιν κοινοποίησης εκ μέρους του
πελάτη προς την Εταιρία ότι επιθυμεί να γίνει επιστροφή εντός επτά (7)
ημερολογιακών ημερών από την παράδοση αυτών στον πελάτη. Ταυτόχρονα,
θα πρέπει το προϊόν να μην είναι κατεστραμμένο και να έχει όλα τα πρωτότυπα
έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. Δ.Α.Τ., Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και
πλήρη τη συσκευασία του. Στις περιπτώσεις αυτές ισχύουν τα ακόλουθα:

Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που
αναφέρεται από τον πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για
ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Το προϊόν παραλαμβάνεται και ελέγχεται για την διαπίστωση του
αναφερόμενου από τον ΠΕΛΑΤΗ ελαττώματος.

Υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουν προηγουμένως παραληφθεί και ελεγχθεί
αυτά από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, και εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, θα γίνεται
επισκευή / επιδιόρθωση αυτού, ή αντικατάσταση του προϊόντος. Σε περίπτωση
που αυτό δεν κρίνεται εφικτό θα γίνεται αντικατάσταση του είδους με όμοιο
καινούριο, ή σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας με άλλο καινούργιο προϊόν
αντίστοιχης ποιότητας και τιμής.

Διαφορετικά σε περίπτωση που ο πελάτης δεν επιθυμεί αντικατάσταση, ή δεν
είναι δυνατή η επισκευή του, σε εύλογο χρόνο και δεν μπορεί να βρεθεί από την
ΕΤΑΙΡΕΙΑ άλλο προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή
αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση, θα πραγματοποιείται επιστροφή των
χρημάτων της αρχικής αγοράς στον πελάτη. Η επιστροφή των χρημάτων
γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του πελάτη
προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή το
Ηλεκτρονικό κατάστημα έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον
πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων
και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό
συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του πελάτη.
Σε περίπτωση που ο πελάτης ευθύνεται ή έχει υπαιτιότητα για οποιαδήποτε
αιτία η οποία χρήζει επιστροφής του προϊόντος, τα μεταφορικά κόστη θα
βαραίνουν εξολοκλήρου τον πελάτη.

ΤΡΟΠΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Σε περίπτωση υπαιτιότητας του πελάτη: Ο πελάτης μπορεί με δικά του έξοδα, με μεταφορική
δικής του επιλογής ή ο ίδιος να επιστρέψει το προϊόν στο κατάστημα που το αγόρασε ή να το
αποστείλει στο κατάστημα μας. Εάν η εταιρία αναλάβει την μεταφορά της επιστροφής, θα χρεώσει στον πελάτη τα απαραίτητα έξοδα κατόπιν συνεννόησης.
Σε περίπτωση υπαιτιότητας της εταιρίας: (λάθος παραγγελιοληψία, προβληματικό προϊόν κτλ)
το κόστος μεταφορικών επιστροφής επιβαρύνει την εταιρία , αποκλειστικά και μόνο σε
περίπτωση που η μεταφορά λάβει χώρα με συμβεβλημένο συνεργάτη της Εταιρίας,
διαφορετικά βαραίνει τον πελάτη.

Μη αποδεκτές επιστροφές:
Πέραν του διαστήματος των 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση τους, η εταιρία
δεν αποδέχεται την επιστροφή των προϊόντων.

Μετάθεση Κινδύνου των Προϊόντων
Η ευθύνη για τυχόν ζημιές των προϊόντων κατά την μεταφορά μετατίθεται στον καταναλωτή,
από τη στιγμή που έχει εξοφληθεί το προϊόν και εκείνος αποκτήσει τη κατοχή ή έλεγχο των
προϊόντων, και παραδοθεί σε οποιαδήποτε μεταφορική εταιρία, και μεταφέρετε με δική του
ευθύνη.

Η ευθύνη για τυχόν ζημιές των προϊόντων μετατίθεται στον καταναλωτή επίσης από την
στιγμή που η μεταφορική εταιρεία της επιλογής του παραλάβει τα προϊόντα από την κεντρική
αποθήκη της εταιρείας μας.

Σε περίπτωση επαναλαμβανόμενων επιστροφών ή σε περίπτωση που η
ΕΤΑΙΡΕΙΑ, κατά την απόλυτη κρίση της, θεωρήσει ότι ο καταναλωτής
καταχράται το δικαίωμα επιστροφής ή δρα κακόπιστα δικαιούται να αρνηθεί
την επιστροφή του προϊόντος ακόμα και αν πληρούνται οι ανωτέρω όροι και
προϋποθέσεις.

Μεταβολή όρων

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς, να ανανεώνει ή να αναθεωρεί
ελεύθερα τους Όρους & Προϋποθέσεις Πωλήσεων, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και
πάντοτε σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη. Η τροποποίηση ή ανανέωση θα ισχύει από
την στιγμή που θα ενημερωθεί σχετικά το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή
τροποποίηση.

Ακύρωση Παραγγελίας

Σε περίπτωση που επιθυμείτε την ακύρωση της παραγγελίας σας, παρακαλούμε όπως
δηλωθεί άμεσα. Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε την παραγγελία σας εντός 24 ωρών
από την ημέρα που την πραγματοποιήσατε επικοινωνώντας μαζί μας στο τηλέφωνο 23510 28317 ή στο e-mail info@printzio.gr. Ακύρωση παραγγελίας που αφορά προϊόντα κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές σας ή σαφώς εξατομικευμένα δεν
γίνεται.

Αν ακυρωθεί η παραγγελία σας, η διαδικασία επιστροφής του αντίστοιχου ποσού που
τυχόν καταβλήθηκε η Εταιρία θα σας ενημερώσει για την διαδικασία επιστροφής
χρημάτων.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα μη αποδοχής της παραγγελία σας, εάν το κρίνουμε
απαραίτητο. Σε αυτήν την περίπτωση θα υπάρξει ενημερωτικό email ή μήνυμα εντός 48
ωρών. Όταν λάβετε το email με την επιβεβαίωση της παραγγελίας παρακαλούμε όπως
κάνετε τον απαραίτητο έλεγχο για την διόρθωση οποιουδήποτε λάθος. Για την αποδοχή της
παραγγελίας σας μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που μας δώσατε
προκειμένου να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητας σας, και να αποτραπεί οποιαδήποτε
κακοπροαίρετη συναλλαγή.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε και χωρίς άλλη προειδοποίηση να τροποποιεί τις
τιμές των προϊόντων. Ωστόσο οι πραγματοποιημένες αγορές δεν επηρεάζονται.
Η Εταιρεία δεν έχει καμία πρόσβαση και δεν παρακρατεί οποιοδήποτε στοιχείο και
δεδομένο κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της συναλλαγής – πληρωμής στην οποία
προβαίνετε και δεν ευθύνεται και δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των συναλλαγών
που πραγματοποιείτε. Σε περίπτωση που αποδεδειγμένα γίνει δόλια χρήση της κάρτας
σας, η χρέωσή σας δύναται να ακυρωθεί κατόπιν αιτήματός σας στην Τράπεζα που έχει
εκδώσει την κάρτα. Μπορείτε να επιλέξετε την έκδοση είτε απόδειξης λιανικής πώλησης
είτε τιμολογίου, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα στοιχεία.

Πολιτική προσφορών

Στόχος της πολιτικής της εταιρείας μας είναι οι πελάτες μας να είναι ευχαριστημένοι , γι’
αυτό το λόγο τους δίνουμε τη δυνατότητα να κάνουν έξυπνες αγορές, μέσω των
προωθητικών ενεργειών που θα κοινοποιούνται καθημερινά από τον ηλεκτρονικό μας
ιστότοπο αλλά και μέσω των Social media έχοντας όμως μικρή διάρκεια.
Για τυχόν έλλειψη αποθέματος η εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη.
Υπάρχει το ενδεχόμενο αναμονής σε προϊόντα επι παραγγελια, προϊόντα σε προσφορά, ή προϊόντα που ανήκουν σε άλλους προμηθευτές με τους οποίους συνεργαζόμαστε.

ΜΠΛΟΥΖΑ
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΠΡΟΒΕΒΛΗΜΕΝΑ 0
elGreek